Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 25, 2019

Rodzinne problemy Roberta Biedronia sprzed lat, zaostrzenie protestu nauczycieli oraz zmiana prezydenta na Ukrainie i wpływ tego wyboru na polską politykę - te tematy poruszają Agnieszka Burzyńska i Andrzej Stankiewicz.